Studijní cesta Valtice-Lednice, 21. – 22. 5. 2022

za poznáním habánské kultury = kultura německé menšiny

Skupiny novokřtěnců=Toufarů, přišli z Německa po prohrané selské válce v 16. století a usadily se na jižní Moravě a Slovensku, kde byli nazýváni Habáni.

Svou pracovitostí přinášeli vrchnosti nemalé zisky a proto je rod Dietrichsteinů a Lichtensteinů přijímal na svých panstvích.

Habáni byli vynikající v hrnčířství s výrobou jemné habánské keramiky, nožířství s charakteristickou výrobou ocelových čepelí a dekorativních dřevěných rukojetí v textilní výrobě a vinařství.

S jejich kulturou jsme se mohli seznámit na Valtickém zámku, kde jsme navštívili nově otevřený knížecí byt.

Po ubytování v Domově mládeže při Střední vinařské škole Valtice, dobrém obědě, jsme krátce nahlédli do historických zámeckých sklepů, jejichž jeden z vchodl se nacházel poblíž našeho ubytování.

Následně nás autobus odvezl na Belveder (dříve bažantnici), jejímž architektem byl Josef Hardtmuth. Zde jsme si chtěli dát kávu v kavárničce, ale nečekaně před námi objekt uzavřeli, asi se báli tak velkého množství zákazníků, a tak jsme neviděli vzácné tapiserie francouzské královny Marie Antoinetty.

Alespoň jsme měli více času na návštěvu Muzea Železné opony na rakousko-české hranici. Zde službu vykonával pohraniční stráž a byl kladen důraz na absolutní nepropustitelnost státní hranice. Je zde také část věnovaná odsunu německého obyvatelstva v r. 1945.

Od Muzea jsme si udělali procházku na Kolonádu (Rajsnu), kterou  jako vyhlídku a zároveň památku na zemřelého otce Františka Josefa I nechal postavit  jeho syn Alois z Lichtensteina.

Architektem byl opět Josef Hardtmuth. Je Vám jméno Hardtmuth povědomé? Není to náhoda, tento muž opravdu založil i tuto výrobu.

Následoval krátký odpočinek před večeři a po večeři již honem do historického školního sklípku pod starou ředitelnou, který byl v blízkosti našeho ubytování.

Zde následovala degustace 5 vzorků vín s odbornou přednáškou a pak posezení a zpěv při hře na harmoniku.

Ani druhý den nebyl nudný. Po snídani jsme již jeli do Lednice, následovala prohlídka reprezentačních místností lednického zámku.

V rámci odpoledního volna, navštívili někteří naši členové stavbu v Lednicko-Valtickém areálu Minaret, nebo jeli na lodičkách k Janově hradu, nebo si prošli krásný park u zámku.

Počasí nám přálo a všichni účastníci studijní cesty byli spokojeni a odnášeli si plno zážitků z příjemného víkendu a mnozí také dobré vínko domů.

Účast na akci byla 90% – z důvodu onemocnění těsně před odjezdem

Cíl: 100% splněn, Členové byli seznámeni se stopami německých menšin na území ČR, s jejich kulturou a přínosem pro místní společnost, která taktéž mluvila hlavně německy.

Fotos

Příspěvek byl publikován v rubrice Einladung zur Mitgliederversammlung. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.