Mitteilungsblatt des Begegnungszentrums Havířov

Terminkalender des BGZ Havířov

1-4/2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei weitere Unterlagen zur Volkszählung.
Bitte werden Sie außerordentlich aktiv!
Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen/
S přátelským pozdravem

Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V./
Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. 

Mgr. Martin Herbert Dzingel
Präsident/prezident

nám. 14. října 1278/1
CZ 150 00 Praha 5
Tel.:00420 233 344 410
Mobiltelefon: 00420 604 923 726
Email: dzingel@landesversammlung.cz
Homepage: www.landesversammlung.cz

Průvodní dopis zmocněnkyně národnostní menšiny
Dopis ředitele ČSÚ o SLDB
Leták SLDB 2021
Informace pro organizace zastupující národnostní menšiny
Vzor kolonky mateřský jazyk a národnost

Žádáme naše členy BGZ Havířov, aby se při statistickém sčítání lidu na jaře tohoto roku, nezapomněli přihlásit k německé národnosti. Je to důležité!

Wir bitten unsere Mitglieder des BGZ Havířov, nicht zu vergessen, ihre deutsche Staatsangehörigkeit bei der statistischen Volkszählung im Frühjahr dieses Jahres anzugeben. Es ist wichtig!

8/2021

  • 28. 8. – 1. 9. 2021 Bildungsseminar  in Sumava, Pension Kodrea, Nové Hutě – pozvánka, Einladung